Publication
Title
Vormgeven aan schoolbeleid: effectieve-scholenonderzoek als inspiratiebron voor de zelfevaluatie van scholen
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : Acco, 2005
ISBN
90-334-5175-1
Volume/pages
340 p.
Edition
Herwerkte editie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference