Publication
Title
Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal: de betekenis van de Europese richtlijn van 17 juli 1969 (RL.69/335/EEG)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Europees belastingrecht. - Brussel, 2005
Publication
Gent : Larcier, 2005
ISBN
2-8044-1591-0
Volume/pages
p. 691-746
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference