Publication
Title
Toepassingsgebied en bijdrageregeling overheidspersoneel: een onontwarbaar kluwen in de tijd ontrafeld: deel 1
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociaal recht. - Bruxelles, 1962, currens
Publication
Bruxelles : Larcier, 2004
ISSN
0035-1113
Volume/pages
1(2004), p. 3-96
Note
Speciaal nummer
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference