Publication
Title
Het maatschappelijke oordeel van de rechter in concrete zaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht / Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. - 's-Gravenhage, 1978 - 2018
Publication
's-Gravenhage : 2000
ISSN
0167-5478
Volume/pages
23(2000), p. 453-458
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference