Publication
Title
Enige bedenkingen over de verdelende rechtvaardigheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met rede ontleed, de rede ontkleed : opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. - Gent, 2002
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2002
ISBN
90-5462-448-5
Volume/pages
p. 39-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference