Publication
Title
Annotatie: Interpay, zaaknummer 2910-700, Besluit d-g NMa 28 april 2004, Artikel 6 Mw. Gemeenschappelijke onderneming (joint venture) met karakter samenwerkingsverband; artikel 24 Mw. Excessieve tarieven voor netwerkdiensten voor pintransacties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Markt & Mededinging. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2004
ISSN
1387-6236
Volume/pages
(2004), p. 259-267
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference