Publication
Title
Alban Bergs opera "Lulu": thematiek en vormen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. - Roeselare, 1966 - 2002
Publication
Roeselare : 1994
ISSN
0042-7683
Volume/pages
43:1(1994), p. 27-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference