Publication
Title
Amnesty International : een checklist voor mensenrechten in bedrijven
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bedrijven en mensenrechten, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid / Brems, Eva [edit.]
Publication
Antwerpen : Maklu, 2003
ISBN
90-6215-872-2
Volume/pages
p. 161-170
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference