Publication
Title
Aansprakelijkheid van de werkgever, zijn lasthebbers en/of aangestelden voor ongevallen en ziekten binnen het bedrijf
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht / Janvier, Ria [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2003
ISBN
90-5958-498-8
Volume/pages
p. 99-239
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference