Title
Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones met betrekking tot nitraatverwijdering en biodiversiteitGebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones met betrekking tot nitraatverwijdering en biodiversiteit
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Research group
Ecosystem Management
Publication type
report
Publication
Gent :Universiteit Gent, [*]
1
General
AMINAL, NATUUR, VLINA, 9904; studie uitgevoerd in het kader van het besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling van 8/02/95
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle