Publication
Title
Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones met betrekking tot nitraatverwijdering en biodiversiteit
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Universiteit Gent, 2001
Note
AMINAL, NATUUR, VLINA, 9904; studie uitgevoerd in het kader van het besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling van 8/02/95
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference