Publication
Title
Hydrologische, bodemchemische en ecologische effecten van klimaatsveranderingen in soortenrijke laagvenen = Hydrological, soil chemical and ecological effects of climate change in species rich fens
Author
Language
Multilingual
Publication
s.l. : Diensten van de Eerste Minister, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 2001
Note
Eindrapport Impulsprogramma "Global Change en Duurzame Ontwikkeling"
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference