Publication
Title
De prozaïst als dichter: berijmd proza en verzen in de werken van Ruusbroec
Author
Language
Dutch
Source (book)
Boeken voor de eeuwigheid: middelnederland geestelijk proza / Mertens, Thom [edit.]
Publication
Amsterdam : Prometheus, 1993
Volume/pages
p. 141-155
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference