Publication
Title
Effecten van groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2001
Volume/pages
127 p.
Note
Eindverslag van project VLINA 00/13, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling i.o.v. de Vlaamse Minister bevoegd voor Natuurbehoud
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference