Title
Ontwikkeling en soortenrijkdom van macrofytenvegetaties in functie van de nutriëntenhusihouding in stilstaande wateren
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, [*]
General
Eindverslag van project VLINA 00/07, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling i.o.v. de Vlaamse Minister bevoegd voor Natuurbehoud
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle