Title
Habitatevaluatie en biotoopherstel van de visfauna in zones van de habitatrichtlijn
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universitaire Instelling Antwerpen, [*]
General
Studie i.o.v. Aminal, Afdeling Bos en Groen
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle