Publication
Title
Ecohydrologische studie van de site De Putten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2003
Volume/pages
43 p.
Note
General: Studie kaderend in de compensatie van het verlies aan beschermingsareaal tot het behoud van de vogelstand (ER 79/409)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference