Publication
Title
Langetermijnvisie gebiedsgericht natuurbehoud in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2003
Note
General: Rapport Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer UA; onderzoeksopdracht MINA/113/99/02 i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Afdeling Matuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference