Publication
Title
Handleiding voor het saneren van vismigratieknelpunten: handboek voor het herstel van vrije vismigratie in Nederland en Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2003
Note
Studie uitgevoerd i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, AMINAL - Afdeling Water
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference