Title
Handleiding voor het saneren van vismigratieknelpunten: handboek voor het herstel van vrije vismigratie in Nederland en Vlaanderen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
s.l. , [*]
General
Studie uitgevoerd i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, AMINAL - Afdeling Water
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle