Title
Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden van nternationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimetlijk Structuurplan
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, [*]
General
Studie uitgevoerd i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle