Title
Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden van nternationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimetlijk StructuurplanOpstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden van nternationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimetlijk Structuurplan
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Research group
Animal Ecology
Ecosystem Management
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, [*]
1
General
Studie uitgevoerd i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle