Publication
Title
Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden van nternationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimetlijk Structuurplan
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2003
Note
Studie uitgevoerd i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference