Publication
Title
Het ontbreken van een (tijdige) inkohiering en de terugvordering van voorheffingen en voorafbetalingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1990/1991), p. 1130-1134
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference