Publication
Title
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2003
Note
Studie i.o.v. de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Zeeschelde
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference