Title
Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingsmethode voor macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :UA, [*]
General
Studie i.o.v. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle