Publication
Title
Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingsmethode voor macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA, 2004
Note
Studie i.o.v. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference