Publication
Title
Datacompilatie in het kader van SMER en MKBA voor de actualistaie van het Sigmaplan: modelresultaten en literatuuronderzoek omtrent verwachte effecten van GGG's op de waterkwaliteit van de Schelde
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2004
Note
Studie i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWZ, Afdeling Zeeschelde
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference