Publication
Title
Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwepen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2004
Note
General: Studie i.o.v. AMINAL, Afdeling Natuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference