Title
Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwepen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, [*]
Subject
Biology
General
Studie i.o.v. AMINAL, Afdeling Natuur
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle