Publication
Title
Media en burgerschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Welzijn in tijden van onbehagen: verslagboek van de Conferentie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, 17 juni 2004
Publication
s.l. : 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference