Publication
Title
Vijftig jaar na Beveridge: is er in de sociale zekerheid ook een Matteüseffect?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Beleid en maatschappij. - Meppel
Publication
Meppel : 1993
ISSN
0165-1625
Volume/pages
20:4(1993), p. 168-181
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference