Publication
Title
Het ouderlijk gezag en de voogdij: recente en komende wetgeving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actualisatie jeugdbescherming: bijzondere jeugdbijstand / Buyten, van, K. [edit.]
Publication
Gent : Centrum voor de Rechten van het Kind, 2005
ISBN
90-7475-1318
Volume/pages
p. 113-191
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference