Publication
Title
Marktwerking in de diensten: nood aan een aangepaste regelgeving en mededingingsbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stackeholder synergie: Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres / Peeters, L. [edit.]
Publication
Hassels : 2002
Volume/pages
p. 475-506
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference