Publication
Title
Uitbreidingsmogelijkheden voor een bedreigde soort langsheen een netwerk van bermen: verkennende case-study van het klaverblauwtje in de omgeving van Gellik (Limburg)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2004
Note
Rapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling AMINABEL, Cel Natuurtechnische Milieubouw
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference