Publication
Title
Uitbreidingsmogelijkheden voor het leefgebied van de met uitsterven bedreigde veldparelmoervlinder: een verkennende studie in Oost-Limburg
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2005
Note
Rapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling AMINABEL, Cel Natuurtechnische Milieubouw
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference