Publication
Title
Bekken van de gemeenschappelijke Maas: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2004
Note
Rapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference