Publication
Title
Tweede generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen in Vlaanderen: verschillende wegen tot participatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Acten van het colloquium Vrouwenstudies in België, 1997-2000
Publication
2002
Volume/pages
p. 287-300
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference