Publication
Title
Severe myoclonic epilepsy of infancy: prototype van ernstige bij het jonge kind met relevantie voor de kinderarts
Author
Language
Multilingual
Source (journal)
Tijdschrift van de Belgische kinderarts. - Leuven
Publication
Leuven : 2001
ISSN
2032-3891
Volume/pages
3:1(2001), p. 23-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference