Publication
Title
Moet er nog stads(v)lucht zijn? Een analyse van Antwerpse migratiestromen op het niveau van stad, district en buurt aan de hand van een nieuwe gegevensbank
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Minderheden, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference