Publication
Title
Het zijn altijd dezelfden die winnen: over macht en mobiliteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het speelveld en de spelregels: een inleiding tot de sociologie / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5615-X
Volume/pages
p. 311-324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference