Publication
Title
Huisvestingsbeleid: van arbeiderswoning tot stedelijk beleid: een historisch-sociologische analyse van het woonbeleid in België, 1889-2000
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Steunpunt Wonen en Woonbeleid, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference