Publication
Title
Artikel 190 van de grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als voorwaarde voor de verbindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
De verplichting tot bekendmaking van de norm: acta van het Centrum voor Wetgeving: regulering en legisprudentie / Centrum voor Wetgeving
Publication
Brugge : Die Keure, 2003
ISBN
978-9059585089
Volume/pages
p. 31-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference