Publication
Title
Advies over het voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in de Grondwet en over het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken
Publication
2002
Volume/pages
2002-2003(2002), p. 89-119
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference