Title
Advies over het voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in de Grondwet en over het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het ArbitragehofAdvies over het voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in de Grondwet en over het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Parlementaire stukken
Volume/pages
2002-2003(2002), p. 89-119
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle