Title
Advies over het voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in de Grondwet en over het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Parlementaire stukken
Volume/pages
2002-2003(2002) , p. 89-119
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle