Publication
Title
Advies over het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken
Publication
2002
Volume/pages
2-386/5(2002-2003)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference