Publication
Title
Het referendum en de volksraadpleging in grondwettelijk perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
De re ferenda : een meta-juridische conflictanalyse van het referendum. - Brussel, 2001
Source (series)
De iure ferenda : reeks rechtstheorie en rechtsfilosofie. - Brussel; 2001: 1
Publication
Brussel : Larcier, 2001
ISBN
2-8044-0866-3
Volume/pages
p. 145-197
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference