Publication
Title
Het referendum en de volksraadpleging in grondwettelijk perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Democratie in ademnood: over legitimiteit en verfijning van de democratie / Hubeau, B. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2002
ISBN
90-5751-733-7
Volume/pages
p. 271-292
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference