Publication
Title
Advies over de voorstellen om een artikel over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de Grondwet op te nemen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken
Publication
2001
Volume/pages
2-465/4(1999-2000), p. 65-76
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference