Publication
Title
De rechten van de mens, het huwelijk, het gezin en andere samenlevingsvormen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gezin: juridische en ethische verkenningen
Publication
1992
Volume/pages
(1992), p. 61-95
Note
(Cepessbladen; 3)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference