Publication
Title
Een inschatting van de vraag naar fair trade en social label producten bij de Belgische consumenten
Author
Language
Dutch
Publication
2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference