Publication
Title
Cytokines en de depressieve stoornis: een psycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2005
ISSN
0303-7339
Volume/pages
47:3(2005), p. 139-147
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference