Title
SPIRE: theoretisch kader: herwerkte versie met een uitgebreidere literatuurstudie over Voorzorg: tussentijds rapport, onderzoeksproject OA/04/001
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
report
Publication
Antwerpen :UA, STEM, [*]
Volume/pages
47 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle