Publication
Title
De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop: literatuurstudie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Consortium Universiteit Antwerpen en Limburgs Universitair Centrum, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2004
ISBN
90-77271-09-0
Volume/pages
169 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference