Publication
Title
Evaluatie en opvolging van maatregelen ter bevordering van vismigratie: aanpassingen vistrap Laarse Beek
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2005
Note
Studie uitgevoerd i.o.v. Provincie Antwerpen, Dienst Waterbeleid
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference