Publication
Title
Hoe ver valt in Europa de appel van de beloningsboom? Loonsystemen in de overheid vergeleken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek SBOV 2004: Vlaanderen in/en Europa: omgaan met de Unie en vergelijkend leren / Bouckaert, G. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2005
ISBN
978 90 5958 882 0
Volume/pages
p. 49-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference