Publication
Title
Vrouwen en mystiek in de Nederlanden (12de-16de eeuw): lezingen van het congres "Van Hadewijck tot Maria Petyt", Antwerpen, 5-7 september 1989
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1994
Volume/pages
150 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference